icon-search
icon-search

02,24 2019 

型格色彩,聲色俱備 Crazybaby Nano 1S 開箱上手

02,20 2019 

自動開機配對! Crazybaby推出膠囊型無線耳機

02,19 2019 

花漾膠囊好聲音!第二代Nano 1S在台上市

02,19 2019 

 crazybaby 推出第二代 Nano 1S 彩色膠囊真無線耳機,大幅   提升續航力與連接性

02,11 2019 

【蘋果開箱】全無線耳機Air 1S Nano 1S 平價舒適低音沉穩

02,09 2019 

Crazybaby Air 1S 真˙藍芽無線耳機 開箱!e Price 比價王

01,23 2019 

運動聽歌更講究!Crazybaby奈米碳管振膜無線耳機登台

01,23 2019 

自群募平台脫穎而出的真無線耳機 Crazybaby Air 1S 登台,可藉 DSP 強化低頻與營造 3D 立體聲_癮科技
您的購物車目前還是空的。
繼續購物